دیگران ۲

در دیارِ کهنِ ترکمن‌صحرا، به‌جای واژگانِ دهشت‌زای «دیر شد»، «غروب شد» را به‌کار می‌برند. مثل تهرانی‌ها که می‌گویند «شب شد، بجنب». من دیرزمانی است که می‌گویم «غروب شد، بیا».

شاه‌حسينی، انسيه، «دير شد، بجنب» در مجله‌ی فيلم، ۳۲۸ (بهمن ۱۳۸۳)، ص ۴۵

دیگران
فهرست