تکه فیلم‌نامه ۹

– گرچه به‌خصلتِ شاهان، حسود به کارِ نوکرانِ خویش نیستیم، اما در عالم نقاشی، بدمان نمی‌آمد خالق «تالارِ آیینه» ما بودیم.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

فهرست