تکه فیلم‌نامه ۵

– مطربِ بی‌رقاص… عینِ شرابِ نگیر می‌مونه.
شرابِ نگیرم باس داد به چاهک.

داش آکل (مسعود کیمیایی)، ۱۳۵۱

فهرست