تکه فیلم‌نامه ۳

– امیدوار نباشید.
مدرسهٔ هنر، مزرعهٔ بلال نیست آقا… که هر سال محصولِ بهتری داشته باشد.
در کواکب آسمان هم «یکی» می‌شود ستارهٔ درخشان.
الباقی سوسو می‌زنند.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

فهرست