تکه فیلم‌نامه ۱

– خب… دفعهٔ قبل تا کجا رسيديم؟
– من عرض کردم معلمِ خطم، شما فرمودید به‌به.
– به‌به.

خواستگار (علی حاتمی)، ۱۳۵۱

تکه فیلم‌نامه
فهرست