تکه شعر ۱۲

مرا کیفیتِ چشمِ تو کافی‌ست
ریاضت‌کش…
به بادامی بسازد

(منسوب به باباطاهر)

تکه شعر
فهرست