تو مخملباف نمی‌شوی

آقای ده‌نمکی سلام. کجایی برادر! به چی دل خوش‌کرده‌ای؟ فروش یک‌ونیم‌میلیاردیِ مزخرفِ خنده‌داری که ساخته‌ای، یک سوءتفاهم بیشتر نیست. جامعه‌شناسی هم لازم ندارد. این مردم خسته‌اند؛ همین.
اینکه اسمس‌های دو سال پیش را دوباره برايشان تعریف کنی و بگویی من خودم خیلی از این اتفاق‌ها را توی جبهه دیده‌ام، از تو روشن‌فکر نمی‌سازد. تو مخملباف نمی‌شوی. آوینی هم نمی‌شوی. من و تو به آن گذشته‌ای که فراموشش کرده‌ایم یا خیال می‌کنیم مردم فراموشش کرده‌اند، سنجاقیم. گیرم ده سال از آن وقتی که وسطِ امیرآباد، ترکِ موتور می‌نشستیم گذشته باشد.
روزگار عوض شده آقا. وبلاگ می‌نویسی… عینکِ ری‌بن می‌زنی… مبارکت باشد! اما سرِ جدّت با آن ژستِ مضحک‌ جلوی کتابخانه عکس نگیر. می‌فهمی که! حالِ آدم بد می‌شود. فکرش را بکن! مثلاً تو هم سالینجر خوانده‌‌ای.

سینما
فهرست