بهاریه ۱۳۸۸

تو که این‌همه دوری… عیدت مبارک.
اگر رمقی به جانِ ملول نیست، خاطرمان خوش است، این بهار، حالمان عوض شود به‌مددِ محوّل الاحوال. الهی که دلتان‌ قرار بگیرد در گذرِ ناگزیرِ عمر. نفَس به‌خیر بیاید و خوش به‌سر شود.

بهارتان دل‌نشین
نوروزتان مدام

بهاریه
فهرست